FELANMÄLAN: 08-771 43 80

Författare: Webmaster

Hunden ska vara kopplad

En påminnelse till alla hundägare att hundar ska hållas kopplade inom BRF Portens område. Det gäller både stora och små hundar. Även om du själv anser att just din hund är väldigt lydig är det fysiskt koppel som gäller i vårt område.

Read More

Akut grävarbete

På grund av ett akut grävarbete så kommer uppfarten till den övre parkeringen vara blockerad under arbetstid. För att kunna använda parkeringarna så kommer bommen på vägen mellan 25:an och 27:an att öppnas. Så man får använda slingan för att komma till och från parkeringen. Efter arbetstid så täcks ”gropen” så att uppfarten kan användas. […]

Read More

Egain sensor i din lägenhet

I varje lägenhet i vår förening ska det sitta en sensor från Egain som känner av värmen i lägenheten. Dessa tillhör lägenheten och du som medlem får inte montera ned dem. De är föreningens egendom och hjälper oss att se till att vårt värmesystem fungerar så vi har rätt temperatur i våra lägenheter. Sensor som […]

Read More

Renovering av lägenhet

Från och med December 2020 så behövs tillstånd från styrelsen för att renovera/ändra lägenheten. Ansökan om tillstånd görs på bifogad blankett. Byggstart får ske först efter godkänd ansökan.

Read More

Ventilationen och värmen

INFORMATION FRÅN STYRELSEN Hej! Enligt årsmötet kommer vi här med information om ventilationen och värmen i Brf Porten. Som en del säkert redan har märkt så har vi bytt ut fläktarna på taket, jobbet blev klart i månadsskiftet Oktober/November. Detta arbete kommer att följas upp med OVK (Obligatorisk Ventilationskontroll) när covid-19 tillåter detta. Friskluftsventilerna kommer […]

Read More

Dåligt vattentryck

Pga ett fel i en stoppventil i undercentralerna i port 49. Så får alla vatten tillfälligt från ett håll, vilket tidvis kan medföra dåligt vattentryck.

Read More

Gällande utgående parkeringstillstånd

Även då datumet på parkeringstillståndet går ut, kommer dessa att vara giltiga tills byggtidens slut. Ni behöver alltså inte förnya ert tillstånd utan parkeringsbolaget är medvetna om situationen. HälsningarParkeringsansvariga

Read More