FELANMÄLAN: 08-771 43 80

Medlemsnytt

Information till de boende

IMD

vattendroppe

Högsta förvaltningsdomstolen slog i en dom i december 2019 fast att el och vatten som debiteras efter individuell förbrukning (IMD) inte längre är momsfri. Bostadsrättsföreningar behöver därför fakturera el och vatten med moms. Momsen på vidaredebiterad el är redovisad och deklarerad i vår Förening sedan tidigare, men nu, från 1 juli anpassas avierna så att […]

Read More

Inbrott och stöld

Under de senaste 2 veckorna har vi haft en hel del inbrottsförsök och fullbordade sådana. 2 motorcyklar och x antal källarförråd har blivit utsatta. Källardörrar med brytmärken m.m. Vi uppmanar alla att vid misstanke på oegentlighet kontakta polisen. Ha öron och ögon öppna och känner du inte igen en person i din port, fråga Hej! […]

Read More

Målning av garage.

Vi kommer att måla om och göra fint i garagen. Ni som har en bil i garaget, har redan fått information om vad som gäller er plats och tid. Det är viktigt att ni som har bil i garaget hämtar ut ert parkeringstillstånd hos fastighetskontoret port 65. De har öppet halv 8 till halv 9. […]

Read More

Information om poströstning inför årsstämma 2021

Viktig information till boende i Brf Porten, Storvretsvägen 31–91. P g a rådande pandemiläge kommer årets årsstämma bli en ren poströststämma. Alla medlemmar kommer i god tid innan poströsträkning få ut verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning, poströstsedel m.m. Poströstsedel ska vara inlämnad före angivet datum i brevlådan i 65:ans port (fastighetsskötarnas expedition). Vi planerar för att ha […]

Read More

Hunden ska vara kopplad

En påminnelse till alla hundägare att hundar ska hållas kopplade inom BRF Portens område. Det gäller både stora och små hundar. Även om du själv anser att just din hund är väldigt lydig är det fysiskt koppel som gäller i vårt område.

Read More

Akut grävarbete

På grund av ett akut grävarbete så kommer uppfarten till den övre parkeringen vara blockerad under arbetstid. För att kunna använda parkeringarna så kommer bommen på vägen mellan 25:an och 27:an att öppnas. Så man får använda slingan för att komma till och från parkeringen. Efter arbetstid så täcks ”gropen” så att uppfarten kan användas. […]

Read More

Egain sensor i din lägenhet

I varje lägenhet i vår förening ska det sitta en sensor från Egain som känner av värmen i lägenheten. Dessa tillhör lägenheten och du som medlem får inte montera ned dem. De är föreningens egendom och hjälper oss att se till att vårt värmesystem fungerar så vi har rätt temperatur i våra lägenheter. Sensor som […]

Read More