FELANMÄLAN: 08-771 43 80

Fastighetsägarnas service AB

Vid ansökan om tillstånd till ändring av lägenhet (7 kap. 7 § Brl)

Kontaktar ni vår nya tekniska förvaltare på Fastighetsägarnas service AB är Per Hybbinette

Han finns på telefon och tider enligt nedan.

08-617 75 76 telefontider, måndag, onsdag och fredag mellan 09.00 – 11.00.

Eller mail: per.hybbinette@fastighetsagarna.se