FELANMÄLAN: 070-440 92 63
Expand search form

Fastighetsägarnas service AB

Vid ansökan om tillstånd till ändring av lägenhet (7 kap. 7 § Brl)

Kontaktar ni vår tekniska förvaltare på Fastighetsägarnas service AB är Per Hybbinette

Han finns på telefon och tider enligt nedan.

08-617 76 00.

Eller mail: per.hybbinette@fastighetsagarna.se