FELANMÄLAN: 070-440 92 63
Expand search form

O.B.S Föreningens försäkring och bostadsrättstillägg gäller t.o.m. 2021-12-31. Ny information kommer senare.

Från och med 1 januari 2019 byter vi försäkringsbolag för föreningens försäkring och därmed också för det kollektiva bostadsrättstillägg som alla medlemmar haft sedan 1 januari 2016 via föreningens försäkring.

Styrelsen i Brf Porten har beslutat att byta försäkringsbolag från och med 1 januari 2019. Försäkringsvillkoren är i stort lika som tidigare men smärre förändringar finns, så vi uppmanar medlemmarna att läsa försäkringsvillkoren. Både positiva och negativa förändringar i villkoren finns, men styrelsen bedömer att dessa tar ut varandra.

Främsta orsaken till bytet är att vi som medlem i Fastighetsägarna valt att gå med i Fastighetsägarnas kollektiva försäkring hos Proinova och därmed få lägre försäkringspremie (försäkringsavgift) och lägre självrisk för varje skada för föreningen. Självrisk i bostadsrättstillägget är oförändrat för medlemmarna 1500 kr/skada. Bostadsrättstillägget är en fullvärdesförsäkring.

Ni som medlem i föreningen behöver inte göra någonting bara spara bifogade försäkringsvillkor (som finns på länk längre ned) så att ni har dessa om ni behöver utnyttja bostadsrätts-tillägget. Aktuella villkor för bostadsrättstillägget finns även på Proinovas hemsida: http://www.proinova.se/fefonline/forsakringar/fastighetsforsakring/

Om ni tillhör de medlemmar som fortfarande har kvar bostadsrättstillägget i hemförsäkringen bör ni se till att ta bort detta så att ni inte är dubbelförsäkrade. OBS att detta kollektiva bostadsrättstillägg INTE ersätter hemförsäkringen utan endast det tillägg i hemförsäkringen som boende i bostadsrätt har.

För att anmäla skada (tex på kyl/frys) kan ni ringa Provinova på tele 0771-50 60 70 eller gå in på http://www.proinova.se/fefonline/vid_skada/
Försäkringsnumret är: 350-301208-1
Vid skador som drabbar både föreningens fastighetsförsäkring och bostadsrätts-tillägget (t.ex. vid vattenskador) skall alltid anmälan göras av föreningen.
Vid frågor kan ni vända er till styrelsen.

Ladda ner information om bostadsrättstillägget

Med vänliga hälsningar
Styrelsen