FELANMÄLAN: 070-440 92 63
Expand search form

I händelse av fara

Om myndigheterna manar till stängda fönster och ventilation p.g.a. häslovådlig brand i närområdet.

Om myndighet via radio, TV, telefon uppmanar boende att stanna inomhus och stänga fönster och tilluftventiler skall boende göra detta, samt stänga sina köksfläktar.

Frånluftventilation har i första hand fasighetsskötarna ansvar för att stänga och i andra hand styrelsens ledamöter om fastighetsskötarna inte är i tjänst.

Skyddsrum i fastigheten i händelse av krig

Skyddsrum i händelse av krig finns i 7 portar i fastigheten Skyltar finns utanför entrén till dessa portar. I vår fastighet finns skyddsrum typ 2 byggda enl. 1966:års lagstiftning.

I fredstid nyttjas dessa skyddsrumsutrymmen för lägenhetsförråd, fastighetsarkiv och i mån av utrymme som extra uthyrda förråd till medlemmar som önskat hyra detta. Inredningen och förråds gods som förvaras i dessa skyddsrum skall i händelse av kring kunna vara utrymt inom 2 dygn.

Skyddsrumsmaterial finns lagrat i ett speciellt beredskapsförråd i fastigheten och skall kunna fördelas ut i skyddsrummen och installeras inom samma 2 dygn som skyddsrummen utryms från material i fredstid.

Det är fastighetsägarens som ansvarar för underhåll av skyddsrummet och beredskapsmaterialet.

SkyddsrumsadressAntal skyddsrumsplatser
Storvretsvägen 31188 platser
Storvretsvägen 45132 platser
Storvretsvägen 53132 platser
Storvretsvägen 63132 platser
Storvretsvägen 71132 platser
Storvretsvägen 77132 platser
Storvretsvägen 89200 platser
Totalt 7 st skyddsrumTotalt 1048 platser

Skyddsrum finns också i samtliga av de andra fastigheterna som finns mellan centrum och vår fastighet samt i centrum. Du skall ALLTID söka dig till närmsta skyddsrum var du än är utan tanke på var du för tillfället befinner dig.

I övrigt se Myndighetens för samhällsberedskap(MSB) hemsida, MSB.se