FELANMÄLAN: 070-440 92 63
Expand search form

Lägenhets- och matkällarförråd

Till lägenheten hör ett lägenhets- och ett matkällarförråd (skåp). Dessa är märkta med ditt gamla fyrasiffriga lägenhetsnummer som börjar på 2. Förråden är inte alltid placerade i källaren i din port utan kan vara placerade i källaren i en annan port. Om du inte vet var dina förråd är placerade, så kontakta fastighetsskötarna.

Det är du som lägenhetsinnehavare som skall hålla dessa utrymmen som tillhör lägenheten i gott skick och låsta med bra hänglås. Dessa utrymmen skall tömmas och städas före avflyttning.

  1. Kontrollera att du använder rätt lägenhetsförråd/matkällare genom att kolla märkningen på dessa.
  2. Förvara inte stöldbegärligt gods i lägenhetsförråd eller matkällare. Som stöldbegärligt gods i matkällare räknas vin, sprit och lyxdelikatesser.
  3. I lägenhetsförråd och matkällare får inte brandfarligt gods förvaras och i matkällare inte heller gods som kan ge smak åt eller förstöra matvaror (rotfrukter och annat som förvaras öppet) för dig eller dina matförrådsgrannar. Tänk på att kemikalier, färg och dylikt som förvaras i t.ex. plåt-, plast- eller glasförpackningar kan börja läcka eller lukta och ställa till problem. Likaså kan bilbatterier börja läcka.
  4. Ur brandsynpunkt är det förbjudet att förvara gods i korridoren utanför lägenhets- och matkällarförråd. Brandförsvaret kan p.g.a. av gods i korridor hindras att utföra sitt arbete. Gods i korridoren kan också hindra andra boende att komma fram till sitt förråd.
  5. Under det sista året har föreningen ofta fått frågor från medlemmar där nät runt lägenhetsförrådet skadats eller klippts sönder. Flera har också hört av sig till fastighetsskötarna för att höra vem som klippt hänglåset till deras lägenhetsförråd eller matkällare. I ett par fall beror detta på inbrott, men i flera andra fall beror det på att man tagit fel utrymme i bruk och att den rättmätige ägaren eller fastighetsskötarna därför klippt låset då man inte vet vem som använder utrymmet.
  6. Ta för vana att titta till ditt förråd och din matkällare lite då och då.