FELANMÄLAN: 070-440 92 63
Expand search form

Obligatorisk avsyning

avflyttningsbesiktning

Sedan några år kräver bostadsrättsföreningen att de som säljer sin lägenhet i föreningen inför avflyttning skall hos föreningen komma in och begära att avsyning av lägenheten görs. Tid för avsyning bokas hos fastighetsskötarna. Lägenhetsinnehavaren (den avflyttande) eller dennes bemyndigande ombud (fullmakt krävs) skall
alltid närvara.

Kontaktpersoner för detta är föreningens fastighetsskötare på telefon 08-771 43 80 (telefontid måndag– fredag 07:30 – 08:30) eller besöka vårt kontor på Storvretsvägen 65 (samma tid som ovan).

Denna avsyning som endast är mellan den avflyttande och föreningen skall inte förväxlas med den övertagandebesiktning som sker mellan köpare och säljare. Handlingarna från avsyningen får inte heller användas som bilaga eller annan handling i sälj- och köpehandlingarna för lägenheten utan föreningsstyrelsens medgivande enligt styrelsebeslut.

Protokollet från avsyningen är alltså en handling endast mellan föreningen och den avflyttande medlemmen.

När styrelsen får in köpehandlingarna och ansökan om medlemskap för köparen kommer styrelsen att kontrollera att avsyning skett och att den avflyttande säljaren inte har något oreglerat mot föreningen.

Om avsyning inte skett eller om det finns något oreglerat mellan den avflyttande medlemmen och föreningen kommer föreningen att skjuta upp beslutet om nytt medlemskap för köparen tills säljaren fullgjort sina skyldigheter gentemot föreningen. Om det vid avsyningen upptäcks fel och brister som lägenhetsinnehavaren är ansvarig för, kommer föreningen att se detta som ett oreglerat ärende mellan föreningen och den avflyttande.

Föreningen råder därför den avflyttande säljaren att göra en avsyning redan när lägenheten lämnats till försäljning och innan kontrakt tecknats.

Det avsyning mot föreningen främst omfattar är till största delen olika synliga fel på installationer (vatten, avlopp, värme, ventilation och elsäkerhet) samt synliga konstruktions- och fuktskador på bärande delar, samt öppningsbarhet, låsning och tätning på fönster och säkerhetsdörr.