FELANMÄLAN: 08-771 43 80

Obligatorisk avflyttningsbesiktning

avflyttningsbesiktning

Sedan några år kräver bostadsrättsföreningen att de som säljer sin lägenhet i föreningen inför avflyttning skall hos föreningen komma in och begära att avflyttningsbesiktning av lägenheten görs. Tid för besiktning bokas hos fastighetsskötarna. Lägenhetsinnehavaren (den avflyttande) eller dennes bemyndigande ombud (fullmakt krävs) skall
alltid närvara.

Kontaktpersoner för detta är föreningens fastighetsskötare på telefon 08-771 43 80 (telefontid måndag– fredag 07:30 – 08:30) eller besöka vårt kontor på Storvretsvägen 65 (samma tid som ovan).

Denna avflyttningsbesiktning som endast är mellan den avflyttande och föreningen skall inte förväxlas med den övertagandebesiktning som sker mellan köpare och säljare. Handlingarna från avflyttningsbesiktningen får inte heller användas som bilaga eller annan handling i sälj- och köpehandlingarna för lägenheten utan föreningsstyrelsens medgivande enligt styrelsebeslut.

Protokollet från avflyttningsbesiktningen är alltså en handling endast mellan föreningen och den avflyttande medlemmen.

När styrelsen får in köpehandlingarna och ansökan om medlemskap för köparen kommer styrelsen att kontrollera att avflyttningsbesiktning skett och att den avflyttande säljaren inte har något oreglerat mot föreningen.

Om besiktning inte skett eller om det finns något oreglerat mellan den avflyttande medlemmen och föreningen kommer föreningen att skjuta upp beslutet om nytt medlemskap för köparen tills säljaren fullgjort sina skyldigheter gentemot föreningen. Om det vid avflyttningsbesiktning upptäcks fel och brister som lägenhetsinnehavaren är ansvarig för, kommer föreningen att se detta som ett oreglerat ärende mellan föreningen och den avflyttande.

Föreningen råder därför den avflyttande säljaren att göra en avflyttningsbesiktning redan när lägenheten lämnats till försäljning och innan kontrakt tecknats.

Det avflyttningsbesiktning mot föreningen främst omfattar är till största delen olika synliga fel på installationer (vatten, avlopp, värme, ventilation och elsäkerhet) samt synliga konstruktions- och fuktskador på bärande delar, samt öppningsbarhet, låsning och tätning på fönster och säkerhetsdörr.