FELANMÄLAN: 070-440 92 63
Expand search form

Ordningsregler

Gällande Brf Porten

Senast uppdaterad februari 2022

De grundläggande ordningsreglerna finns angivna i bostadsrättslagen och i stadgarna. Det är självklart att vi i vår förening visar varandra hänsyn, respekt och tolerans, så att alla trivs. För att uppnå detta uppmanar vi dig dessutom att respektera följande regler:

 • Störande verksamhet såsom borrning, spikning, etc. får på vardagar ej ske före kl. 7:00 eller efter kl. 21:00. Under lördagar och söndagar samt helger får sådan verksamhet ej ske före kl. 9:00 och efter kl. 19:00. Dessa tider gäller även för användandet av tvättmaskin och torktumlare.
 • Ta alltid kontakt med styrelsen eller föreningens tekniske förvaltare inför större renoveringar.
 • Undvik störande vattentappning mellan kl. 23.00 och 07.00.
 • Ljudnivån från musikinstrument, stereo etc. får, oberoende av tiden på dygnet, vara högst 75 dB (A), vilket betyder att man i det rum där musiken framförs skall kunna föra ett samtal utan att höja rösten. Spela ej för öppet fönster – gäller såväl dag som natt, vinter som sommar.
 • Rökning är förbjuden i entréer, trapphus, källare, tvättstugor och övriga gemensamma utrymmen.
 • Undvik att röka på balkonger samt i fastighetens omedelbara närhet.
 • Kasta inte fimpar och annat skärp från balkonger eller fönster och utanför entréerna.
 • Sophantering: Matavfall och källsortering skall tillämpas.
 • Du får inte skaka mattor, sängkläder etc. från fönster och balkonger.
 • Du får inte mata fåglar från fönster och balkonger.
 • Djur får ej lämnas utan direkt uppsikt i trapphus, i källare eller inom föreningens markområde.
 • När du rastar din hund – vistas inte på lekplatserna, håll hunden kopplad och ta upp bajset.
 • Grillning är förbjuden på balkonger och i fastighetens omedelbara närhet.
 • Cyklar skall förvaras i befintliga cykelrum, ej i entréer eller trapphus.
 • Trapphus och entréer skall hållas helt fria från medlems personliga egendom, t ex barnvagnar, leksaker, mattor, blommor etc. Sådant skall förvaras i utrymmen som tillhör den egna lägenheter eller andra, därför avsedda utrymmen.
 • Entréer och dörrar mot gemensamma utrymmen skall hålla stängda och låsta.
 • Totalt P-förbud råder på gatuslingan och på entré- och gångvägar.
 • Under den kalla årstiden skall vädring endast ske kortvarigt.

STYRELSEN