FELANMÄLAN: 070-440 92 63
Expand search form

Parkering

Parkeringskön

Brf Porten har parkeringskö för Brf Porten.
För att ansöka om parkeringsplats eller önskemål om byte av parkeringsplats finns ansökningsblanketter under Blanketter

Vid frågor är du välkommen att ta kontakt med Sorunda VVS Teknik AB som är ansvarig för parkeringskön.

Telefon: 070-440 92 63

Hyresnivåer

Brf Porten bestämmer avgiften för parkering. Från 1:a april 2020 är hyresnivåerna:

Fr.o.m 1/6 2023 kommer det en justering av månadskostnad på parkering. Information om justeringen kommer inom kort.

 • Markparkering och parkering på p-hustak utan motorvärmare       250 kr/månad
 • Markparkering och parkering på P-hustak med motorvärmare       400 kr/månad
 • Parkering inne i kallt P-hus utan motorvärmare                                  500 kr/månad
 • MC-parkeringsplats i kallt P-hus                                                             250 Kr/månad

P-hustak med motorvärmare

För dig som hyr p-plats med motorvärmare finns här instruktioner att läsa och ladda ner på hur motorvärmareuttagen fungerar och vilka regler som gäller för dig som har en sådan p-plats.

Nedladdning av instruktion av motorvärmare P-hustaket

Varmgarage

Brf Porten har ett mycket begränsat antal varmgarage under fastigheten som endast Brf Portens medlemmar får hyra. För närvarande är det kö till dessa och liten omsättning på hyresgäster. Kön hanteras av Brf Portens fastighetsskötare. Avgift 650 kr/mån

Handikapparkering

Samma regler gäller för de som har handikapps tillstånd, som nedan under rubriken: PARKERING PÅ VÄGSLINGAN OCH FRAMÖR PORTAR.

Hyreskontrakt och uppsägningstid för hyrd parkeringsplats

 1. En tid efter att tilldelning av parkeringsplats får hyresgästen två exemplar av  hyreskontraktet som skall undertecknas av hyresgästen. Ett exemplar behålls av hyresgästen och det andra exemplaret återsändes undertecknat till hyresvärden. Mer information finns i följebrevet till hyreskontraktet.
 2. Efter att hyresgäst erhållit erbjudande om parkeringsplats och accepterat platsen och kunnat parkera på platsen gäller 3 månaders uppsägningstid för parkeringen för vilken hyresgästen är betalningsskyldig.
 3. Uppsägning av P-plats skall alltid ske skriftligt till de som hanterar parkeringskön. Uppsägning kan ske med blankett som finns på Brf Portens hemsida eller på baksidan av det kontrakt du fick när du hyrde P-platsen.
 4. Överlåtelse av hyreskontrakt eller andrahandsuthyrning av P-plats får inte göras utan särskilt tillstånd från upplåtaren (hyresvärden). Det är separat kö till P-plats (P-plats är ej knuten till lägenheten).
 5. När det gäller övriga parkerings- och kontraktsvillkor, se text i kontraktet för din P-plats.

Gästparkering

 1. Gästparkeringar finns på tre platser inom området. På båda sidor om nedre parkeringshusporten, vid infarten på vägslingan vid port 91 och ovanför transformatorhuset vid ståltrappan. Totalt finns 20 gästparkeringsplatser i området.
 2. All gästparkering sker mot betalning i betalautomat eller via SMS. Instruktioner om hur SMS-parkering går till finns vid varje gästparkeringsområde och betalautomater finns vid infarten till vägslingan och vid gästparkeringen ovanför transformatorhuset.
 3. Parkeringsbevakningsföretaget Estate administrerar gästparkeringarna och har rätt att direkt lämna P-bot till den som inte har ett väl synligt giltigt parkeringsbevis i framrutan eller inte kan uppvisa giltigt kvitto på gjord SMS-parkering i sin mobiltelefon.
 4. Tillfällig uthyrning av gästparkering på andra parkeringsområden i området görs inte.

Parkering på vägslingan och framför portar

 1. Generellt gäller parkeringsförbud på vägslingan och framför portar. Undantag görs för tillfällig parkering på vägslingan och framför portar som får ske enligt nedan stående villkor och i max 10 min.
 2. Tillfällig parkering för i- och urlastning skall ske så långt till höger på slingan som möjligt, men inte där det är stoppförbud, dvs i kurvan utanför portarna 55-59 och framför våra sopskåp. Vintertid med snö eller is får parkering som hindrar snöröjning, halkbekämpning eller utryckningsfordon inte förekomma.
 3. Tillfällig parkering för i- och urlastning får ske framför portar om parkering sker på sådant sätt att passering in och ut från porten lätt kan ske utan att man måste gå i snödrivan eller på gräsmattan eller kan bli nedsmutsad av en smutsig bil. Vintertid med snö eller is får parkering som hindrar snöröjning, halkbekämpning eller utryckningsfordon inte förekomma.

Parkeringsbevakning

 1. Parkeringsbevakning sker dagligen i området. Bevakningens utförs av Estate.
 2. Felparkerade fordon eller fordon som inte har giltigt P-tillstånd eller inte är tillfälligt parkerade enligt ovan kan beläggs med parkeringsbot.
 3. Fordon parkerade på av annans hyrd parkeringsplats kan beläggas med P-bot om den rättmätiga hyresgästen för parkeringsplatsen anmäler detta till Estate och styrker sin rätt till platsen genom uppvisade av giltigt parkeringskontrakt.  Telefonnummer till parkerbevakningen finns på skyltar i området.
 4. Bortforsling av felparkerade fordon. Om rättelse inte sker efter upprepade P-böter och parkeringsförseelsen fortfarande kvarstår kan Estate besluta om bortforsling av fordonet. Det kan Estate även göra om Brf Portens styrelse begär detta. Bortforsling kan också ske om ett felparkerat fordon hindar t.ex. vägunderhåll eller utryckningsfordon.
 5. Parkeringsvakten har en elektronisk klocka som mäter parkeringstiden.  Vakten kan inte efter att böteslappen skrivits ut ändra parkeringstid, klockslag eller återkalla P-boten.
 6. Klagomål mot P-böter görs till Estate eller deras debiteringskonsult (se böteslapp eller faktura).