FELANMÄLAN: 070-440 92 63
Expand search form

Parkering

PARKERINGSPLATS OCH GARAGE

För att ansöka om parkeringsplats, önskemål om byte och uppsägning av parkeringsplats Kontaktar ni Apcoa Parking, som har hand om våra parkeringar på garaget.

Vid frågor är du välkommen att ta kontakt med Apcoa Parking.

Telefon: 070-440 92 63

E-post: uthyrning@apcoa.se

Chatt finns på deras hemsida. www.apcoa.se

För övriga parkeringsplatser kontaktar ni BRF Grannporten, som ansvarar för dessa.

Hyresnivåer

Brf Porten bestämmer avgiften för parkering. Från 1:a april 2020 är hyresnivåerna:

Fr.o.m 1/6 2023 kommer det en justering av månadskostnad på parkering. Information om justeringen kommer inom kort.

 • Markparkering och parkering på p-hustak utan motorvärmare       300 kr/månad
 • Markparkering och parkering på P-hustak med motorvärmare       400 kr/månad
 • Parkering inne i kallt P-hus utan motorvärmare                                  500 kr/månad
 • MC-parkeringsplats i kallt P-hus                                                             250 Kr/månad

P-hustak med motorvärmare

För dig som hyr p-plats med motorvärmare finns här instruktioner att läsa och ladda ner på hur motorvärmareuttagen fungerar och vilka regler som gäller för dig som har en sådan p-plats.

Nedladdning av instruktion av motorvärmare P-hustaket

Varmgarage

Brf Porten har ett mycket begränsat antal varmgarage under fastigheten som endast Brf Portens medlemmar får hyra. För närvarande är det kö till dessa och liten omsättning på hyresgäster. Kön hanteras av Brf Portens fastighetsskötare. Avgift 700 kr/mån

Handikapparkering

Samma regler gäller för de som har handikapps tillstånd, som nedan under rubriken: PARKERING PÅ VÄGSLINGAN OCH FRAMÖR PORTAR.

Hyreskontrakt och uppsägningstid för hyrd parkeringsplats

 1. Apcoa ansvarar för parkeringar i vårt garage och ansökning sker antingen per tel: 070-440 92 63. Eller mail:  uthyrning@apcoa.se
 2. Efter att hyresgäst erhållit erbjudande om parkeringsplats och accepterat platsen och kunnat parkera på platsen gäller 3 månaders uppsägningstid för parkeringen för vilken hyresgästen är betalningsskyldig.
 3. Uppsägning av P-plats skall alltid ske skriftligt till Apcoa enligt ovan eller per tel.
 4. Överlåtelse av hyreskontrakt eller andrahandsuthyrning av P-plats får inte göras utan särskilt tillstånd från upplåtaren (hyresvärden). Det är separat kö till P-plats (P-plats är ej knuten till lägenheten).

Gästparkering

 1. Gästparkeringar finns på två platser inom området. På båda sidor om nedre parkeringshusporten, och ovanför transformatorhuset vid ståltrappan.
 2. All gästparkering sker mot betalning via de anvisningar som finns vid parkeringarna.
 3. Parkeringsbevakningsföretaget Level administrerar gästparkeringarna ovanför transformatorhuset vid ståltrappan. och har rätt att direkt lämna kontrollavgift till den som inte har ett väl synligt giltigt parkeringsbevis i framrutan eller inte kan uppvisa giltigt kvitto. Parkering vid garaget ansvarar Apcoa för kontrollavgifter.
 4. Tillfällig uthyrning av gästparkering på andra parkeringsområden i området görs inte.

Parkering på vägslingan och framför portar

 1. Generellt gäller parkeringsförbud på vägslingan och framför portar.
  Undantag görs för tillfällig parkering på vägslingan som bevakas av Level och
  får ske enligt nedanstående villkor och i max 5 min. 
 2. Parkering framför våra portar och inte på slingan ansvarar
 3. Apcoa för bevakning och kontrollavgifter. Max parkering är 15 min.
 4. Tillfällig parkering för i- och urlastning får ske framför portar om
  parkering sker på sådant sätt att passering in och ut från porten lätt kan
  ske utan att man måste gå i snödrivan eller på gräsmattan eller kan bli
  nedsmutsad av en smutsig bil. Vintertid med snö eller is får parkering som
  hindrar snöröjning, halkbekämpning eller utryckningsfordon inte
  förekomma
 5.  Tillfällig parkering för i- och urlastning skall ske så långt till höger på
  slingan som möjligt, men inte där det är stoppförbud, dvs i kurvan utanför
  portarna 55-59 och framför våra sopskåp. Vintertid med snö eller is får
  parkering som hindrar snöröjning, halkbekämpning eller
  utryckningsfordon inte förekomma.

Parkeringsbevakning

 1. Parkeringsbevakning sker dagligen i området. Bevakningens utförs av Level på slingan och den övre gästparkeringen. På gästparkering och infarten till garagen samt utanför våra portar utförs av Apcoa.
 2. Felparkerade fordon eller fordon som inte har giltigt P-tillstånd eller inte är tillfälligt parkerade enligt ovan kan beläggs med kontrollavgift.
 3. Fordon parkerade på av annans hyrd parkeringsplats kan beläggas med kontrollavgift om den rättmätiga hyresgästen för parkeringsplatsen anmäler detta till Apcoa och styrker sin rätt till platsen genom uppvisade av giltigt parkeringskontrakt.  Telefonnummer till Apcoa finns på skyltar i området.
 4. Bortforsling av felparkerade fordon. Om rättelse inte sker efter upprepade kontrollavgifter och parkeringsförseelsen fortfarande kvarstår kan Apcoa besluta om bortforsling av fordonet. Det kan Apcoa även göra om Brf Portens styrelse begär detta. Bortforsling kan också ske om ett felparkerat fordon hindar t.ex. vägunderhåll eller utryckningsfordon.
 5. Parkeringsvakten har en elektronisk klocka som mäter parkeringstiden.  Vakten kan inte efter att kontrollavgiften skrivits ut ändra parkeringstid, klockslag eller återkalla kontrollavgiften.
 6. Klagomål mot kontrollavgift görs till Apcoa.