FELANMÄLAN: 070-440 92 63
Expand search form

Värmen i din lägenhet

För att få ett så bra inomhusklimat som möjligt behövs rätt balans mellan värmen och ventilationen. Om inomhusluften står still på vintern kommer du uppleva den som kall, fast den håller en bra temperatur. Läs även om –> ventilationen för att få ditt inomhusklimat så optimalt som möjligt.

Vilken temperatur ska det vara?

Det finns både normer och regler från myndigheter som vi som förening måste följa vad det gäller både ventilation och värme.

Den operativa temperaturen i en lägenhet bör enligt folkhälsoinstitutet ligga mellan 20-23 grader. En något lägre temperatur (18 grader) gäller under kväll/nattetid. Temperaturen ska mätas en bit in och ca 1m upp från golvet i det berörda rummet.

Föreningen begär ut värme av värmesystemen enligt dessa normer. Om utomhustemperaturen sjunker snabbt eller växlar mycket under en period (som på hösten) kan värmesystem ha svårt att hinna med förändringarna. För att parera detta så bra som möjligt har föreningen även installerat ett digitalt styrningssystem för fastighetens värmesystem som sköts och hanteras av eGain. Varje lägenhet har en eGain Boks (liten vit dosa) uppsatt i hallen på ca 180cm höjd. Den ska alltid sitta där och får inte monteras ned. Ersättningsdosa debiteras efter gällande prislista. (2021 är det 500kr)

Trots detta kan snabba väderväxlingar medför att även inomhustemperaturen kan variera, vilket ska anses normalt.

För att få bästa möjliga uppvärmning av din lägenhet:

  • Se till att ha så fria ytor som möjligt framför elementen.
    Om du har möbler placerade direkt framför elementen hindras den kalla luften att värmas upp och leds i stället in i rummet. Möbler framför elementet orsakar också att termostaten som sitter på elementet uppfattar att det är tillräckligt varmt och slår av för tidigt. Det kan räcka med att det hänger en gardin framför för att orsaka att termostaten slår av.
  • Förhindra kallras.
    Vid fönster uppstår även ofta så kallat kallras. Elementen har väldigt svårt att värma upp kall luft som kommer in från ett kallras. Är fönsterlister slitna eller förstörda fungerar de inte som de ska, och det är ofta orsak till kallras. Se därför till att ha bra tätningslister.
  • Avlufta elementen
    Ibland bildas luft i systemet och det fungerar då inte korrekt. Om det finns luft i elementet blir nedre delen av elementet varmare än övre. Det behöver då luftas. Kontakta fastighetsskötarna om du är osäker på hur man gör.
  • Vädra gärna, men gör det då ordentligt med korsdrag så går det snabbt och är effektivt.

Om du följt ovan punkter men ändå upplever att du har kallt i lägenheten är det lämpligt att du själv först mäter din inomhustemperatur i de rum du upplever kalla, vid olika tillfällen, innan du kontaktar fastighetsskötarna. Även om en egen mätning skiljer sig från hur proffsen gör får du en uppfattning och vi kan gå vidare med ev. problematik på rätt sätt. Dosan i hallen kan fastighetsskötarna få information från av eGain under samma period.

Se även över din ventilation då värme och ventilation hänger ihop. Är spaltventilerna helt stängda, eller är det kanske dags att dammsuga dem och frånluftsdonen för att få ett bättre flöde i lägenheten. Läs om –> ventilationen