FELANMÄLAN: 070-440 92 63
Expand search form

Ventilation

Våra hus har så kallad mekanisk frånluft och ny tilluft tillförs varje lägenhet via friskluftsventiler i fönstren. En väl balanserad ventilation avlägsnar föroreningar, fukt och lukt, och motverkar förhöjda värden av radon. Det möjliggör också cirkulation på värmen från elementen. Med stängda eller igensatta ventiler kommer ventilationen i din lägenhet inte att fungera som den ska. Det påverkar ditt inomhusklimat och även dina grannars. Ventilation och värme hänger ihop, båda behöver vara rätt inställda för att du ska få ett bra inomhusklimat. Läs även gärna hur du förbättrar värmen i din lägenhet.

Det här gäller för vår ventilation

Utan ventilation, dvs luftombyte blir inomhusklimatet obehagligt och inte heller hälsosamt. Våra fastigheter är så kallad frånluftsventilerade. Sista kvartalet 2020 byttes alla fläktar på taket och alla lägenheter bör få sina nya fösterventiler under 2021.

Det är endast tillåtet att installera kolfilterfläkt i köket, och den får absolut inte kopplas direkt på ventilationen. Det omöjliggör ett korrekt luftombyte i lägenheten. Det blir dessutom ett onormalt tryck i kanalen och ditt matos pressas in hos någon av dina grannar. Att bygga in ett ventilationsdon i ett skåp eller bakom en kanal förstör också flödena.

Förklaringen är rätt enkel egentligen

Vi har alltså mekanisk frånluft som innebär att en stor fläkt som sitter på taken suger ut luft från din lägenhet genom de runda frånluftsventiler i kök och badrum. Ny luft vill då fylla rummet och frisk luft sugs in genom friskluftsventilerna i dina fönster. Är luften kall ska den ”fångas upp” och värmas av den värme som elementen avger. På så sätt får vi också en rörelse och cirkulation i rummet. Om du har dina friskluftventiler stängda kommer systemet rubbas. Om du ändrar läge eller skruvar igen de runda frånluftsventilerna eller fäster köksfläkten på den, rubbas också systemet. Ventilationen är inställd för att hela huset skall fungera och för att luften ska cirkulerar på alla våningsplan. Det är därför inte tillåtet att göra ändringar som påverkar detta.

Som ägare av flerbostadshus är vi skyldiga att genomföra en OVK (obligatorisk ventilations kontroll) var 6:e år för att säkerställa att allt fungerar tillfredställande. Föreningen ansvarar också för att värmen och ventilationen fungerar, men har du som boende gjort förändringar som orsakar fel i dessa, får du själv stå för alla kostnader det eventuellt medför att återställa dessa så att rätt värden uppnås igen.

Vad är godkänt och hur ser det installation ut?

Hur rengör man ventilationsdonet utan att förstöra det inställda luftflödet?

Summerat i punkter:

  • Det är inte tillåtet att ansluta en köksfläkt till ventilen i köket.
  • Köksfläkten skall vara återcirkulerande med kolfilter.
  • Håll alla frisklufts- och frånluftsventiler rena.
  • Gör inga ingrepp som försämrar ventilationen.
  • Kontakta styrelsen innan ombyggnad i lägenheten som kan påverka ventilationen.

Vi hoppas denna text hjälpte dig att förstå hur viktigt det är att inte göra fel med ventilationen.

Styrelsen