FELANMÄLAN: 08-771 43 80

Kontaktuppgifter Brf Porten

FASTIGHETSEXPEDITION, FASTIGHETSSKÖTSEL
Storvretsvägen 65, ingång från portalen.
Telefon: 08-771 43 80
Träffas säkras måndag-fredag. Alla tider kan meddelande lämnas på telefonsvararen, som avlyssnas under dagen.
Fastighetsskötare är Jan Andersson, Mikael Eriksson och Anders Trapp

telefonnummer Brf Porten

FELANMÄLAN
Du kan göra felanmälan via vårt formulär. Eller ringa fastighetsexpeditionen 08-771 43 80

AKUTA FEL-STÖRNINGAR
Under jourtid som kräver omedelbar åtgärd.
Rapid Larmcentral, fastighetsjour: 08-550 11 900
Rapid Larmcentral, störningsjour: 08-550 29 200

FEL I TVÄTTSTUGAN
Vid fel i tvättstugor ska detta anmälas till våra fastighetsskötare: 08-7714380

EKONOMISK FÖRVALTARE
De skickar ut våra hyresfakturor mm.
Fastum
Tel: 08-28 79 00
Fax: 08-28 17 00
Hemsida: www.fastum.se

PARKERINGSPLATSER
Förfrågningar om parkeringsplatser görs hos Sorunda VVS Teknik AB:
08-771 4380 mån-fre 07.30-08.30.

ÖVERNATTNINGSLÄGENHET
Bokning av lägenheten på Storvretsvägen 39. Kontakta Thomas Höijer: 0705-11 28 88

STYRELSEN
Möte med styrelsen eller enskild ledamot i Brf Porten kan ske efter särskild överenskommelse. För kontaktuppgifter till styrelsen se sidan Styrelsen