FELANMÄLAN: 070-440 92 63
Expand search form

Kontaktuppgifter Brf Porten

Telefonnummer Brf Porten

FASTIGHETSEXPEDITION, FASTIGHETSSKÖTSEL
Storvretsvägen 65, ingång från portalen.
Telefon: 08-771 43 80
Meddelande lämnas på telefonsvararen, som avlyssnas under dagen.
Fastighetsskötare är Jan Andersson och Mikael Eriksson.

FELANMÄLAN
Du kan göra felanmälan via vårt formulär. Eller ringa fastighetsexpeditionen070-440 92 63

AKUTA FEL-STÖRNINGAR
Under jourtid som kräver omedelbar åtgärd.
Rapid Larmcentral, fastighetsjour: 08-550 11 900
Rapid Larmcentral, störningsjour: 08-550 29 200

FEL I TVÄTTSTUGAN
Vid fel i tvättstugor ska detta anmälas till våra fastighetsskötare: 070-440 92 63

EKONOMISK FÖRVALTARE
De skickar ut våra hyresfakturor mm.
Arcada
Tel: 08-28 79 00
Fax: 08-28 17 00
Hemsida: www.arcada.se

PARKERINGSPLATSER
Förfrågningar om parkeringsplatser görs hos Sorunda VVS Teknik AB:
070-440 92 63

ÖVERNATTNINGSLÄGENHET
Bokning av lägenheten på Storvretsvägen 39. Kontakta Stefan Viklund: 076-086 82 63

STYRELSEN
Möte med styrelsen eller enskild ledamot i Brf Porten kan ske efter särskild överenskommelse. För kontaktuppgifter till styrelsen se sidan Styrelsen