FELANMÄLAN: 070-440 92 63
Expand search form
Medlemsinformation

Balkongplattorna färdigrenoverade

Renovering av 15 balkongplattor är nu färdigt

I mitten av augusti startade föreningen renoveringen av betongplattorna och betongskärmarna på 15 balkonger längst ner i port 73 t.o.m. 91. Arbete har tagit betydligt lägre tid än planerat då arbetet på flera av balkongerna visade sig var betydligt mer omfattande än vi först trodde efter den första okulära besiktningen.

Kvalitén och skicket på den befintliga betongen längst fram i framkant på plattorna var efter alla år på flera av plattorna i mycket dåligt skick och armeringen hade därför dåligt skydd mot rost, och infästningen av räckes fästen kunde försämras då betongen sprack och lossnade i bitar. Entreprenören har därför bilat bort den dåliga betongen, frilagd och rengjort armering samt rostskyddat denna och förstärkt med extra in borrade rostfria förankringar och därefter format och gjutit ny betong i framkant på plattan.

Samtidigt som arbetet med balkongplattorna pågått har vi också med betong lagat ut de skador som hittats på balkongskärmarna.

Samtliga 15 balkongplattor har också på undersidan och i framkant behandlas med betongimpregnering samt fått nya dropplister monterad på undersidan.

Nu är dock hela detta arbete klart och slutsyn har utförts.

Vi tackar för den förståelse de boende visat för störningar och besvär som uppstått under renoveringen.

STYRELSEN gm
Tekniska förvaltaren

You might be interested in …