FELANMÄLAN: 070-440 92 63
Expand search form
Medlemsinformation

Dåligt vattentryck

Pga ett fel i en stoppventil i undercentralerna i port 49. Så får alla vatten tillfälligt från ett håll, vilket tidvis kan medföra dåligt vattentryck.

You might be interested in …