FELANMÄLAN: 08-771 43 80

Dåligt vattentryck

Pga ett fel i en stoppventil i undercentralerna i port 49. Så får alla vatten tillfälligt från ett håll, vilket tidvis kan medföra dåligt vattentryck.