FELANMÄLAN: 08-771 43 80

Digitalt styrningstystem av värmen kommer att installeras under oktober

Brf Porten arbetar för en hållbar utveckling och en minskad miljöpåverkan.

Medlemmarnas välbefinnande är viktigt för oss i bostadsrättsföreningen och därför har vi valt en åtgärd som inte bara är bra för miljön – den ger samtidigt ett jämnare inomhusklimat.

Föreningen har därför skrivit avtal med energiföretaget eGain som under oktober-november kommer att installera och ”köra in” ett digitalt styrningssystem av fastighetens värmesystem.

I undercentralerna byts alla utomhusgivare av utetemperaturer och i ett antal utvalda lägenheter, jämt utsprida över hela fastigheten, kommer digitala sensorer av inomhustemperaturer och luftfuktighet att placeras ut. Både undercentralernas utomhusgivare och givarna i de utvalda lägenheterna kommer sedan att kontrollavläsas via internet.

Inomhusgivarna i lägenheterna avläser inte bara temperaturen i lägenheten utan också luftfuktigheten, och det är viktigt att få rätt spridning på sensorerna för att få så bra information som möjligt. Ägarna till de utvalda lägenheterna (ca 15% av lägenheterna) kommer att få speciell information i sin brevlåda när det är dags för att göra installationsarbetet i lägenheterna.

Installationen i berörda lägenheter kommer bara att ta några minuter och utförs av våra fastighetsskötare. Sensorn som monteras är liten, ljudlös och trådlös, och drivs med ett batteri som räcker i flera år och den monteras i de allra de flesta fall på väggen i hallen i lägenhet

Ett stort antal bostadsrättsföreningar och andra fastighetsägare (privata och allmännyttiga) har redan sedan ett antal år detta system för styrning av värmefördelning i sina fastigheter.

eGain kommer efter att allt tagits i drift att ansvara för den årliga driften av detta digitala styrsystem. Fastighetsskötarna kommer från eGain att kontinuerlig kunna inhämta information om värmespridningen i fastigheten.

Med detta system hoppas vi att kunna göra miljövinster och komfortvinster för de boende.

STYRELSEN