FELANMÄLAN: 070-440 92 63
Expand search form
Medlemsinformation

Digitalt styrningstystem av värmen kommer att installeras under oktober

Brf Porten arbetar för en hållbar utveckling och en minskad miljöpåverkan.

Medlemmarnas välbefinnande är viktigt för oss i bostadsrättsföreningen och därför har vi valt en åtgärd som inte bara är bra för miljön – den ger samtidigt ett jämnare inomhusklimat.

Föreningen har därför skrivit avtal med energiföretaget eGain som under oktober-november kommer att installera och ”köra in” ett digitalt styrningssystem av fastighetens värmesystem.

I undercentralerna byts alla utomhusgivare av utetemperaturer och i ett antal utvalda lägenheter, jämt utsprida över hela fastigheten, kommer digitala sensorer av inomhustemperaturer och luftfuktighet att placeras ut. Både undercentralernas utomhusgivare och givarna i de utvalda lägenheterna kommer sedan att kontrollavläsas via internet.

Inomhusgivarna i lägenheterna avläser inte bara temperaturen i lägenheten utan också luftfuktigheten, och det är viktigt att få rätt spridning på sensorerna för att få så bra information som möjligt. Ägarna till de utvalda lägenheterna (ca 15% av lägenheterna) kommer att få speciell information i sin brevlåda när det är dags för att göra installationsarbetet i lägenheterna.

Installationen i berörda lägenheter kommer bara att ta några minuter och utförs av våra fastighetsskötare. Sensorn som monteras är liten, ljudlös och trådlös, och drivs med ett batteri som räcker i flera år och den monteras i de allra de flesta fall på väggen i hallen i lägenhet

Ett stort antal bostadsrättsföreningar och andra fastighetsägare (privata och allmännyttiga) har redan sedan ett antal år detta system för styrning av värmefördelning i sina fastigheter.

eGain kommer efter att allt tagits i drift att ansvara för den årliga driften av detta digitala styrsystem. Fastighetsskötarna kommer från eGain att kontinuerlig kunna inhämta information om värmespridningen i fastigheten.

Med detta system hoppas vi att kunna göra miljövinster och komfortvinster för de boende.

STYRELSEN

You might be interested in …