FELANMÄLAN: 070-440 92 63
Expand search form
Medlemsinformation

Förbättring av värmen

Då det framfördes synpunkter på värmen under årsmötet 2018 så har styrelsen tillsammans med fastighetsskötarna aktivt arbetat med att förbättra värmen i lägenheterna i föreningen. Fokus har framförallt legat på att hjälpa de lägenheter som är kallast samt de lägenheter där boende anmärkt om värmen.

Fastighetsskötarna har kunnat hjälpa många lägenhetsinnehavare genom att identifiera och åtgärda problem, bland annat problem med elementen. Om ni upplever att det är problem med något element, eller om ni upplever något annat problem med värmen i er lägenhet, ta kontakt med fastighetsskötarna.

Fastighetsskötarna har även iakttagit att många problem beror på sådant som åligger varje lägenhetsinnehavare att åtgärda. Vi uppmanar därför alla boende att gå igenom punkterna nedan och åtgärda eventuella problem om ni upplever att ni har det kallt eller dragigt i lägenheten.

För att ge fastighetsskötare och boende tid att åtgärda eventuella problem har vi höjt värmen i fastighet så att inomhustemperaturen ska vara god även om det finns problem som ännu inte blivit åtgärdade.

  • Tätningslister kring fönster och balkongdörrar som antingen inte sluter tätt eller som till och med saknas.
  • Otätheter kring fönster samt balkongpartier som behöver åtgärdas. Otätheter upptäcks lättast genom att iaktta att det är särskilt kallt på vissa ställen jämfört med andra. Otätheter kan finnas på alla fyra sidor kring fönster och balkongdörrar. Även trälisten som sitter under många fönster samt taklisten som sitter ovanför balkongpartiet kan vara otäta.
  • Fönster och balkongdörrar som inte är helt stängda. Det är viktigt är att handtagen vrids hela vägen för att fönster och dörrar skall sluta tätt. Se dock till att inte använda för mycket våld då det finns risk att handtagen går sönder. Om ni känner er osäkra, ta kontakt med fastighetsskötarna.
  • Fönster eller balkongdörrar som lämnats öppna under längre stunder och kyler ner egna lägenheten samt omkringliggande lägenheter. Om ni känner att ni behöver vädra vrid då hellre ner temperaturen på elementen till minimum och vädra med korsdrag under max 5 minuter.
  • Stängda dörrar inne i lägenheten som hindrar spridning av värmen.
  • Stängda eller igensatta friskluftsventiler leder till ett bristfälligt och ojämnt luftflöde samt hindrar värmen från att fördelas jämnt i lägenheten.
  • Möbler och gardiner framför elementen som hindrar att värmen sprids i lägenheten samt även medför att termostaterna på elementen slår ifrån.
  • Luftning av element kan behövas för de som bor högst upp i varje trapphus. Om ni känner er osäkra på hur man luftar elementen ta kontakt med fastighetsskötarna så kan de hjälpa till.

STYRELSEN BRF Porten

You might be interested in …