FELANMÄLAN: 070-440 92 63
Expand search form
Medlemsinformation

Årsavgift 2016

Årsavgiften har höjts med 5% för 2016. Anledningen till  höjningen är att föreningens likviditet och avsättningen till den yttre reparationsfonden ska bibehållas på en  säker nivå.

You might be interested in …