FELANMÄLAN: 08-771 43 80

Förhöjda värden av PCB.

Provtagning av jord i våra rabatter visar på förhöjda värden av PCB.
PCB är en industrikemikalie som har haft många olika användningsområden innan det förbjöds på 1970-talet.
Odla därför inte rotfrukter i husets närhet.
Vi avråder från att äta av smultron och jordgubbar samt andra grönsaker som är odlade i våra rabatter.
Vill du veta mer om PCB läs på Livsmedelsverkets hemsida.