FELANMÄLAN: 08-771 43 80

Gällande utgående parkeringstillstånd

Även då datumet på parkeringstillståndet går ut, kommer dessa att vara giltiga tills byggtidens slut.

Ni behöver alltså inte förnya ert tillstånd utan parkeringsbolaget är medvetna om situationen.

Hälsningar
Parkeringsansvariga