FELANMÄLAN: 070-440 92 63
Expand search form
Medlemsinformation

IMD – Individuell Mättning och debitering

vattendroppe

Högsta förvaltningsdomstolen slog i en dom i december 2019 fast att el och vatten som debiteras efter individuell förbrukning (IMD) inte längre är momsfri.

Bostadsrättsföreningar behöver därför fakturera el och vatten med moms.

Momsen på vidaredebiterad el är redovisad och deklarerad i vår Förening sedan tidigare, men nu, från 1 juli anpassas avierna så att moms framgår i enlighet med regelverket.

El priset är detsamma.

Pris på avierna innan: 1,75kr/kWh

Pris på avierna från 1 juli 2021: 1,40kr + moms 0,35 = 1,75kr/kWh

IMD betyder Individuell Mättning och debitering

You might be interested in …

Högsta förvaltningsdomstolen slog i en dom i december 2019 fast att el och vatten som debiteras efter individuell förbrukning (IMD) inte längre är momsfri.

Bostadsrättsföreningar behöver därför fakturera el och vatten med moms.

Momsen på vidaredebiterad el är redovisad och deklarerad i vår Förening sedan tidigare, men nu, från 1 juli anpassas avierna så att moms framgår i enlighet med regelverket.

El priset är detsamma.

Pris på avierna innan: 1,75kr/kWh

Pris på avierna från 1 juli 2021: 1,40kr + moms 0,35 = 1,75kr/kWh

IMD betyder Individuell Mättning och debitering

You might be interested in …