FELANMÄLAN: 08-771 43 80

Senaste nytt

Inbrott och stöld

Under de senaste 2 veckorna har vi haft en hel del inbrottsförsök och fullbordade sådana.

2 motorcyklar och x antal källarförråd har blivit utsatta.

Källardörrar med brytmärken m.m.

Vi uppmanar alla att vid misstanke på oegentlighet kontakta polisen.

Ha öron och ögon öppna och känner du inte igen en person i din port, fråga Hej! Vem är du? Finns det några boende som man har misstankar om andrahandsuthyrning eller andra oegentligheter anmäl till styrelsemailen.