FELANMÄLAN: 08-771 43 80

Inför årsstämman 25/5 – Årsredovisning med revisionsberättelse

Nu finns den slutgiltiga versionen av årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2019 att läsa och hämta ner inför stämman den 25 maj.

Hämta Årsredovisning för 2019

Väl mött
Styrelsen BRF Porten