FELANMÄLAN: 070-440 92 63
Expand search form
Medlemsinformation

Information om poströstning inför årsstämma 2021

Viktig information till boende i Brf Porten, Storvretsvägen 31–91.

P g a rådande pandemiläge kommer årets årsstämma bli en ren poströststämma.

Alla medlemmar kommer i god tid innan poströsträkning få ut verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning, poströstsedel m.m.

Poströstsedel ska vara inlämnad före angivet datum i brevlådan i 65:ans port (fastighetsskötarnas expedition).

Vi planerar för att ha en extra stämma under hösten om läget så tillåter. Där kommer vi att ta upp bl.a. ändringar av stadgarna m.m.

Med vänlig hälsning

Styrelsen i Brf Porten

You might be interested in …