FELANMÄLAN: 070-440 92 63
Expand search form
Medlemsinformation

Laddning av elbil.

Viktig information gällande eluttag för motor-/kupévärmare.

Dessa får under inga omständigheter användas till laddning av elbil.

Upptäcks det att någon gör detta regelbundet trots tillsägelse kommer vederbörande förlora sin p-plats.

Det kan innebära allvarliga säkerhetsproblem då dessa uttag och kablar inte är dimensionerade för hög belastning under lång tid. Om den som använder eluttaget för att ladda sin elbil orsakar brand eller kortslutning så att övriga (med dessa eluttag) p-platser blir utan el kommer denna person få betala alla kostnader för att reparera detta.

Viktigt att tänka på; dessa typer av bränder täcks ofta inte av försäkringsbolag eftersom eluttaget har använts i olovligt syfte utöver säkerhetsföreskrifter. Styrelsen håller på att titta på en lösning för laddning av elbilar. Men innan det är klart får man lösa sin laddning på avsedda ladd stationer.

You might be interested in …