FELANMÄLAN: 070-440 92 63
Expand search form
Medlemsinformation

Meddelande om tillfälliga parkeringen

Gällande de tillfälliga parkeringsplatserna på grusplanen har vi fått följande meddelande från Akelius:

Under renoveringen av parkeringsdäcket har vi tilldelat er tillfälliga parkeringsplatser. På samtliga platser måste parkeringstillstånd ligga synligt i framrutan.
Parkeringsböter som är utställda på andra platser eller på grund av att parkeringstillstånd saknas kommer inte att makuleras.

inhägnad grusyta

Parkera i första hand på den inhägnade grusytan.
Parkeringsplatserna är uppmärkta på parkeringsräcket.

gästparkering

Tre parkeringsplatser på gästparkeringen är reserverade till er.
De är skyltade med P-tillstånd krävs.
På övriga tre platser behöver man betala avgift.

plats 360, 361, 363

De här platserna är utanför den grusade ytan och är uppmärkta med ovan nummer.

plats 351 samt lastbilsparkering

Ytterligare möjlighet till parkering är plats 351 samt lastbilsparkeringen vänster om plats 351, det går bra att använda hela ytan fram till sandfångaren.

Vid frågor kontakta Servicecenter via e-post till service@akelius.se eller på telefonnummer 010-722 31 00.

You might be interested in …