FELANMÄLAN: 070-440 92 63
Expand search form
Medlemsinformation

Nu startar trapphusrenoveringen

Renoveringen startar vecka 4 (22-26 jan.) och förhoppningsvis är alla trapphus klara i slutet av juni månad.

Man kommer att arbeta i flera trapphus samtidigt med början i port 31 och gå mot 91. Solhöjdens Elektriska börjar med att demontera befintliga armaturer och ersätter dem med temporär belysning i de sex första trapphus som berörs (port 31-41). Veckan efter kommer målarna från Timblads Målerifirma. De börjar sitt arbete i 31:ans och 37:ans trapphus. Målningsarbetet startar med två arbetslag för att längre fram i vår utökas till tre arbetslag. Varje trapphus tar 3-4 veckor att underbehandla och måla.

När Timblads målare är färdiga i ett antal trapphus kommer Solhöjdens Elektriska tillbaka för att montera mer energisnåla armaturer men som har större lyskraft en dagens.

När armaturen är färdigmonterad skall Mickes Städ med hjälp av en underentreprenör göra en rejäl uppfräschning av trappor och golv genom maskinell rengöring. Sedan special behandlas golv och trappor för att göra dem mer smutsavvisande.

I flera av suterrängvåningarna finns idag skador på väggarna (grövre och finare sprickor) som inte farliga men inte estetiskt tilltalande.  Målarna fixar de flesta sprickorna, men i vissa trapphus måste våra fastighetsskötare gå före och åtgärda de grövsta skadorna,

Allteftersom arbetet fortskrider kommer meddelande att lämnas när det blir dags för nästa trapphus.

Tidsglapp på 1-2 veckor kan komma att uppstå i varje trapphus mellan olika entreprenörers arbeten.

VIKTIGT
Allt som förvaras i trapphusen –  tavlor, möbler, blommor, barnvagnar, mattor m m –  måste bort innan renoveringsarbetet kan påbörjas, Det som inte plockas bort av respektive ägare tas bort av fastighetsskötarna. Ägaren debiteras för de extra kostnader bortforslandet åsamkar föreningen.

Det är INTE TILLÅTET att placera ut bortplockade tillhörigheter igen i trapphusen när renoveringen är klar.

Vi vill på förhand tacka de boendes för deras överseende med vissa besvärligheter under arbetets gång.

STYRELSEN

You might be interested in …