FELANMÄLAN: 070-440 92 63
Expand search form
Medlemsinformation

Obligatorisk ventilationskontroll.

Obligatorisk ventilationskontroll (OVK) kommer att genomföras med start första veckan i september. Som bostadsrättsförening är vi skyldiga enligt lag att genomföra OVK minst vart 6:e år och medlemmarna är skyldiga att släppa in föreningen och kontrollanten i lägenheten. Kontrollen utförs av VVS Analys AB. Medlem som inte släpper in kontrollanten kommer att debiteras för de extra avgifter det kan innebära för föreningen.
Avisering kommer att ske 6-10 dagar innan kontrollanten behöver komma in i lägenheten.

You might be interested in …