FELANMÄLAN: 070-440 92 63
Expand search form
Medlemsinformation

Övergång till gemensam el

Installationsarbeten färdiga

Byte av elmätare för samtliga lägenheter genomfördes under augusti månad. Detta innebär att de elmätare från Vattenfall som tidgare mätte elförbrukningen nu är bytta till elmätare ägda av föreningen.

Ni kommer nu att få era slutfakturor från era respektive elbolag och därmed blir dessa abonnemang avslutade. På dessa sista fakturor kommer ni se vilket datum som övergången till gemensam el skedde för just er lägenhet.

Debitering av elförbrukning

Kostnaden för elförbrukningen för varje lägenhet kommer framöver att debiteras på månadsavin som skickas ut av vår ekonomiska förvaltare Arcada. Varje lägenhet kommer att faktureras en rörlig avgift om 1,75 kr per kWh, ingen fast avgift tillkommer.

På månadsavierna för oktober, november och december kommer det debiteras ett förskott på 175 kr/mån som motsvarar 100 kWh. Elmätarna kommer avläsas var 3:e månad och förbrukningen debiteras på första månadsavin i varje kvartal genom avräkning mot det förskott man tidigare betalat för perioden. Första avläsningen kommer ske den 30:e november och debiteras på avin för januari som skickas ut i början av december, avräkning kommer då ske mot de förskott som debiterats fram till och med november.

När vi vid första avläsningen ser respektive lägenhets förbrukning kommer vi justera förskottet så att det ligger i nivå med förbrukningen, vilket förhoppningsvis leder till att era förskott ligger i fas med er förbrukning.

100 kWh som debiteras i förskott nu i början är en låg förbrukning och används för att undvika att vi debiterar lägenhetsinnehavare för mycket. Denna kostnad på 175 kr är lägre än vad de flesta lägenhetsinnehavare betalat i fasta avgifter per månad tidigare. Om ni vet att ni förbrukar mer än 100kWh per månad så är det bra om ni tar höjd för den extradebitering som kommer tas ut när justering görs nästa kvartal. Förbruknar ni mindre än 100 kWh kommer självklart justering göras för det ni har betalat för mycket. Räkneexempel på extradebitering kan ni se nedan:

  • Förbrukar ni 200 kWh, vilket motsvarar en medelförbrukare av el för en lägenhet, så kommer ni efterdebiteras för 100 kWh extra per månad. 300 kWh totalt för tre månader motsvarar en extradebitering om 525 kr.
  • Förbrukar ni 400 kWh, vilket motsvarar en högförbrukare av el för en lägenhet, så kommer ni efterdebiteras för 300 kWh extra per månad. 900 kWh totalt för tre månader motsvarar en extradebitering om 1 575 kr.

Styrelsen BRF Porten

You might be interested in …