FELANMÄLAN: 070-440 92 63
Expand search form
Medlemsinformation

Övergång till gemensam el

I enlighet med det beslut som togs på den extra föreningsstämman 11:e oktober 2018 kommer det inom kort att ske en övergång till gemensamma el-abonnemang för samtliga lägenheter. Syftet med denna övergång är att få ner den i dagsläget relativt höga kostnaden för de privata el-abonnemangen.

Installationsarbeten och elavbrott

Installationsarbetet inför denna övergång har tyvärr blivit kraftigt försenad eftersom Vattenfall har haft stora mängder reparationsarbeten att utföra på grund av stormen Alfrida. Vattenfall har meddelat att installationen kommer att ske innan sommaren men har inte ännu gett något exakt datum. Så fort vi får mer information kommer vi att anslå denna information på anslagstavlorna.

Installationsarbetena kommer att indelas i etapper för olika trapphus. Under installationen kommer strömmen att brytas under några timmar för de trapphus som berörs av just den etappen. Mer information angående tidpunkt för installationsarbete och elavbrott för varje trapphus kommer att anslås i berörda portar minst en vecka i förväg.

Debitering av elförbrukning

Kostnaden för el-förbrukningen för varje lägenhet kommer att debiteras på månadsavin som skickas ut av vår ekonomiska förvaltare Arcada. Eftersom avierna skickas ut kvartalsvis kommer elförbrukningen att debiteras med 3 månaders fördröjning. Varje lägenhet kommer att faktureras en rörlig avgift om 1,75 kr/kWh, ingen fast avgift tillkommer.


Vad händer med ingångna avtal med elleverantörer?

I samma stund som föreningen går över till gemensam el, upphör alla individuella avtal som lägenhetsinnehavarna har tecknat med elleverantörer. Inga avgifter relaterat till uppsägningen debiteras lägenhetsinnehavare oavsett vilken bindningstid man tecknat.

STYRELSEN BRF Porten

You might be interested in …