FELANMÄLAN: 070-440 92 63
Expand search form
Medlemsinformation

PCB-sanering av rabatter

Föreningen fick under 2018 krav från Miljövårdsmyndigheten att föreningen måste utföra PCB-provning i våra trädgårdar.

Detta genomfördes av sakkunnig konsult under hösten 2018 och prov togs flera ställen runt fastigheten och på de flesta provställena låg värdena under eller nära det lagstadgade gränsvärdet, men på några ställen runt huset fanns så pass mycket förhöjda värden att där kräver myndigheten att vi skall genomföra PCB-sanering i öppna rabatter. Vid ”stängda” ytor behöver ingen sanering göras.

Högsta värdena är uppmätts på framsidan utanför port 61-63, och 81-85, och där sker därför det mesta arbetet.

Föreningen kommer därför under våren att genomföra sanering där de mest förhöjd värden hittats och gräva upp rabatterna 2-3 dm och byta ut jorden. på de ställen där värdena var mest förhöjda och översteg gränsvärdet för känslig mark Den gamla jorden kommer att köras bort till destruktion. Då PCB-värden finns på flera ställen mycket nära gränsvärdet har föreningen har också fått krav på att inte ha ”ätliga” växter i sina rabatter därför kommer bland annat jordgubbs- och smultronplantor att tas bort ut rabatterna.

P.g.a. myndighetskravet kommer inte föreningen i framtiden att tillåta medlemmarna att anlägga privata rabatter eller i befintliga plantera ätliga växter eller växter som av barn kan uppfattas som ätliga växter, och alla fleråriga växter som planeras skall vara godkända av styrelsen.

Styrelsen BRF Porten

You might be interested in …