FELANMÄLAN: 070-440 92 63
Expand search form
Medlemsinformation

Rapport Ventilationen

RAPPORT FRÅN UTFÖRD VENTILATIONSJUSTERING OCH OBLIGATORISK VENTILATIONSKONTROLL

September 2013 genomförde föreningen en obligatorisk ventilationskontroll (OVK) i fastigheten. Besiktningen genomfördes av en av myndigheterna godkänd besiktningsman och tyvärr fick föreningen underkänt p.g.a. för många fel och brister inne i lägenheterna. Styrelsen informerade om detta vid föreningsstämman i maj i år.

Föreningen har därför även i år tvingats kosta på en extra justering av ventilationen inne i lägenheterna och en ny OVK. Föreningen har även åtgärdat flera borttagna eller felaktigt monterade frånventiler. Vi gjorde dessutom en förebyggande kanalrensning i alla lägenheter för att säkerställa godkända värden.

Den förnyade besiktningen har nu genomförts och enligt besiktningsmannen är nu fastigheten godkänd, men med några anmärkningar.

En del av anmärkningar i lägenheterna är av sådan art att en representant från föreningsstyrelsen tillsammans med en representant från besiktningsföretaget kommer ha ett samtal med en del lägenhetsinnehavare angående nödvändiga åtgärder.

Styrelsen vädjar därför till samtliga boende att inte göra ingrepp eller justering av ventilation eller göra ombyggnad i lägenheten som påverkar ventilationen utan att först tillfråga styrelsen.
Det är inte tillåtet att ansluta en köksfläkt till ventilen i köket. Köksfläkten skall vara återcirkulerande med kolfiler. Ventilationen i vår fastighet är av typen balanserad frånluftventilation, vilket innebär att om man ändrar inställningarna i en lägenhet kan lägenheter som är anslutna till samma takfläkt påverkas genom att balansen i systemet ändras.

Årets extra ventilationsåtgärder har inneburit extra kostnader som föreningen hade kunnat använda för andra investeringar och åtgärder i fastigheten.

LÅT NU UTFÖRD OCH GODKÄND JUSTERERING KVARSTÅ OCH HÅLL ALLA FRISKLUFTS- OCH FRÅNLUFTVENTILER RENA FRÅN SMUTS.

STYRELSEN

 

You might be interested in …