FELANMÄLAN: 070-440 92 63
Expand search form
Medlemsinformation

Renovering av betongplattor

Den 11 augusti startar vi renovering av betongen i de nedersta balkongplattorna och tillhörande balkongskärmar i trapphus 73 – 91. Det är 15 lägenheter i suterrängplan med balkonger som sticker ut utanför fasaden som berörs av detta.

Renoveringstiden för samtliga berörda balkonger beräknas vara 2-3 veckor.
Arbetet startar i port 73 och avslutas i port 91. Det mesta av arbetet kommer att ske utifrån med hjälp av byggställning eller skylift, men kan i vissa fall behöva göras från balkongens insida.
Betongrenoveringsarbete innebär mycket damm och störande ljud från maskiner även för de kringboende.

Om ni har frågor angående detta går det bra att kontakta föreningens tekniske förvaltare på telefon 08-771 77 18, eller till föreningens fastighetsskötare på telefon 08-771 43 80 (telefontid måndag- fredag kl 7:30-8:30)

Berörda lägenhetsinnehavare kommer få mer information.

Brf Porten
Styrelsen

You might be interested in …