FELANMÄLAN: 08-771 43 80

Renovering av lägenhet

Från och med December 2020 så behövs tillstånd från styrelsen för att renovera/ändra lägenheten. Ansökan om tillstånd görs på bifogad blankett. Byggstart får ske först efter godkänd ansökan.