FELANMÄLAN: 08-771 43 80

Renovering av Parkeringsdäcket

Renovering av infarten till parkeringsdäcket kommer att starta tisdag den 1 september och beräknas pågå under ca tre månader. Alle berörda ska ha fått information i sin brevlåda att bilar ska vara flyttade senast 24 aug 2020.

Om du har din bil på parkeringsdäcket men inte fått information ber vi dig snarast kontakta styrelsen. För den tillfälliga parkeringen vid spåret behövs ett särskilt parkeringstillstånd.

Hälsningar

Styrelsen Brf Porten