FELANMÄLAN: 070-440 92 63
Expand search form
Medlemsinformation

Slutfasen på reliningen och Stopp i avloppet

Vi är inne i slutfasen på reliningen. Proline har genomfört relining i samtliga lägenheter och vi håller på med återställningsarbeten i några allmänna utrymmena.
Återstående arbete under april:
– Kontroll och ev. byte av tätningspackning på rensluckor i nedersta suterrängvåning mellan port 79 och 91.
– Förstärkning och relining av avluftningsledningar i samtliga portar.

Detta arbete sker från taket, men tillträde kommer att behövas främst till de översta lägenheterna. Slutbesiktning är beräknad att ske under maj månad.

Läs hela den uppdaterade rapporten under För boende/relining.

Stopp i avloppet

Någon eller några boende har spolat ner trosor, kalsonger, rengöringstrasor, mm i avloppet. Det har orsakat stopp i huvudledningen under huset. Som följd av detta har en lägenhet i nedersta suterrängvåningen blivit fylld med uppstigande avloppsvatten med stora skador i lägenheten som följd. Renoveringen av lägenheten kommer bli dyr. Kostnaden drabbar föreningen, dvs alla boende.

Spola aldrig ner något annat än toalettpapper. Det är inte bara “främmande föremål” som orsakar problem i våra avlopp. Även fett och matolja kan orsaka problem. Oljan och fettet stelnar i rören och då blir det lätt stopp.

Det är inte bara våra avlopp och rör vi ska vara rädda om utan även vår natur. Så även andra flytande ämnen som kanske inte orsakar ett stopp men påverkar vår natur negativt, hör inte heller hemma i avloppet. Exempelvis papper och bomullstussar med kemikalierester ska slängas i soporna – inte i toaletten.

Läs gärna miljötipsen på Stockholmvattens hemsida.

You might be interested in …