FELANMÄLAN: 070-440 92 63
Expand search form
Medlemsinformation

Sortering av vårt matavfall

FRÅN OCH MED MAJ MÅNAD 2015 BÖRJAR HUSHÅLLEN I BRF PORTEN ATT SORTERA MATAVFALL

matavfall sorteringFöreningen blir nu delaktig i att skapa stora vinster för vår miljö genom att sortera matavfallet. Detta förädlas till fordonsgas som i sin tur blir driv­medel för bilar och bussar. Det minskar oljeberoendet och utsläpp av t.ex. koldioxid.

Vid de sopskåp som redan finns utplacerade sätts ett nytt sopskåp med svart lucka med dekal ”Matavfall”. Övriga sopskåp används som tidigare enbart för restavfall.

Matavfallspåsar med hållare finns för avhämtning på fastighets­expeditionen den 21, 22 och 23 april kl 19:00-20:00. Den som inte kan passa den tiden får hämta under fastighetsskötarnas expeditionstid kl 07:30-08:30 från den 24 april.

Det är viktigt att matavfallspåsarna används i den gröna behållaren för att avfallet skall fungera i biogasprocessen. Påshållaren, som är ventilerad, håller papperspåsen någorlunda torr och förhindrar därmed dålig lukt. På påsarna finns en enkel information hur påsen skall hanteras.
När påsarna är slut kan nya hämtas i grovsopstugan vid 67:an.

Genom denna sophanteringsförändring kan vi bibehålla oförändrade sophanteringskostnader och samtidigt bidra till bättre miljö.

Mer information finns på www.srvatervinning.se/matavfall.

Informationsfolder från SRV.

STYRELSEN

 

You might be interested in …