FELANMÄLAN: 070-440 92 63
Expand search form
Medlemsinformation

TILLÄGGSISOLERING AV VINDAR

Från och med 3 aug och c:a 4-5 veckor framåt kommer företaget Cremab att förbättra värmeisoleringen av fastigheten och  tilläggsisolera våra vindar. Arbetsfordon med sprutaggregat för lösull kommer därför att synas framför våra entréportar. Lika så kommer entreprenörens personal att använda de fem trapphus (port 33, 47, 59, 73 och 89) där uppstigningsluckorna finns för att komma upp på taket.

Innan man börjar spruta tilläggsisolering kommer en snickare att utföra en del snickeriarbeten inne på våra vindar. Föreningen kommer inte att behöva tillträde till några lägenheter för dessa arbeten. Däremot kan det vardagar mellan klockan 07:00 och 19:00 förkomma ljudstörningar från vinden och det kommer hänga grova slangar utmed fasaden där arbete med lösull pågår.

Vi rekommenderar de boende att inte ha fönster mot gatuslingan öppna när arbete med lösull pågår i er port eller i portarna invid er port.

Brf Porten

Styrelsen

You might be interested in …