FELANMÄLAN: 070-440 92 63
Expand search form
Medlemsinformation

Tre pågående renoveringsprojekt i fastigheten

Portalen och terrassen mellan port 65-67, Nya källarytterdörrar samt ändrad låsning i P-huset.

Informationsmeddelande ang. portalen och källarytterdörrarna finns sedan en tid uppsatta i samtliga trapphus samt vad gäller P-huset på insidan av P-husets portar.

1.    Sedan två månader tillbaka pågår reparation av tätskikt, ramper och viss del av den bakom liggande terrassen mellan port 65 och 67

Tätskikt, isolering, fyllnadsmassor och asfalt är klart. Portalen och den bakomliggande terrassen kommer dock att vara avstängd ytterligare en tid tills huset fasad återmonterats, körskydd monterat på pelarnastätskikt, säkerhetsräcken återmonteratas och fallskydd monteras på terrassräcket invid port 65. Allt för att säkerheten för framför allt barn helt skall vara återställd.

Föreningen räknar med att kunna öppna portalen för genompassage  i mitten av augusti, dock kommer en del icke säkerhetsklassade arbeten på terrassen att då återstå varför troligen inte terrassen med rastbord inte kan tas i bruk förrän i månadsskiftet
augusti-september.
Arbetet utföras av Contaki AB och Sorunda VVS Teknik AB

2.    Byte av källarytterdörrar

Med start v 35 och under september kommer föreningen att byta samtliga källarytterdörrar(26 st.) och i de mer frekvent använda dörrarna(20 st.) installeras elektronisk låsning lika våra entréportar (dock inte porttelefon).

Förberedande arbete med kabeldragning m.m. för den elektroniska låsningen startade redan vecka (v27) för att underlätta driftsättningen direkt vid senare dörrbyte. Störande maskinljud kommer att förkomma även under förberedande arbete. Anledningen till bytet är att flera dörrar är i dåligt skick och att vi vid några tillfällen 2015 också haft inbrottsförsök med brytskador på vissa dörrar.

De nya dörrarna kommer att vara av metall och ha brytskydd. Den trasiga källarinnerdörren i källarkorridoren port 57 får nytt dörrblad i samband med att källarytterdörr byts i port 57-59. De låsbrickor som går till entréporten kommer också att gå använda vid öppnandet av källarytterdörrarna. De dörrar som inte nu får elektronisk låsning kommer som tidigare att kunna öppnas med den nyckel som ni tidigare låst upp källardörrarna med.

Arbetet utföras av Säkerhetsintegreing AB som idag har hand om vår nuvarande elektroniska låsning av våra entréportar.

3.    Byte av låssystem i P-huset

Under perioden augusti – september kommer föreningen att byta låssystem i P-huset och installera elektronisk låsning. Det förberedande arbetet med kabeldragning m.m. för den elektroniska låsningen börjat denna vecka (v28) för att underlätta senare installation och driftsättningen.

Anledningen till bytet är att flera nycklar är ”på drift” då dessa inte återlämnats av tidigare hyresgäster i P-huset samt att vi vill förbättra säkerheten i P-huset. Under arbetet med installationen och efter att det nya systemet tagits i drift kommer den nuvarande funktionen att portarna automatisk öppnas vid utfart att tas bort. Alla måste alltså själva öppna porten när man kör ut ur P-huset. Allt för att tjuvar som smiter in bakom in- och utkörande inte lätt skall kunna ta sig ut med stöldgodset.

Några veckor innan det nya systemet tas i bruk kommer alla som parkerar i P-huset att få ett personligt brev ang. låssystemet, låsbrickor och fjärröppnare. I detta brev kommer även datum för idrifttagande av detta elektroniska system att framgå. Er gamla nyckel fungerar fram till att det nya systemet tas i bruk.

De låsbrickor som går till Brf Porten entréporten kommer inte att gå använda vid öppnandet av P-husets portar då P-huset får ett eget låssystem.
Arbetet utföras av Säkerhetsintegreing AB som även har hand om vår nuvarande elektroniska låsning till våra entréportar.

 


You might be interested in …