FELANMÄLAN: 070-440 92 63
Expand search form
Medlemsinformation

Ventilationen och värmen

INFORMATION FRÅN STYRELSEN

Hej!

Enligt årsmötet kommer vi här med information om ventilationen och värmen i Brf Porten.

Som en del säkert redan har märkt så har vi bytt ut fläktarna på taket, jobbet blev klart i månadsskiftet Oktober/November. Detta arbete kommer att följas upp med OVK (Obligatorisk Ventilationskontroll) när covid-19 tillåter detta.

Friskluftsventilerna kommer vi att fortsätta att byta ut om möjligt ökar vi takten på utbytet, ( även här spelar covid-19 in ).

Vi har även börjat se över värmen, vi har höjt den utgående värmen vilket innebär ett bättre flöde i radiatorerna. Utöver höjd värme har i samråd med eGain och Sorunda VVS 3 lägenheter valts ut, där vi kommer att se över radiatorerna och byta ut där det behövs mer effekt på radiatorerna. Detta arbete påbörjas snarast och utförs av Sorunda VVS. Detta arbete kommer att utvärderas i Mars/April 2021 för eventuella framtida åtgärder i övriga lägenheter.

Vi behöver även er hjälp med detta arbete då vi alla har en eGain Boks i våra lägenheter. Den behöver vara uppsatt i hallen på en höjd av 180 cm på det mest neutrala stället i lägenheten. D.V.S. ingen yttre påverkan t,ex av solljus. Denna eGain givare är inte något som kan reglera värmen i lägenheten utan bara informerar oss om hur inomhusklimatet är i er lägenhet.

STYRELSEN

Brf Porten

You might be interested in …