FELANMÄLAN: 070-440 92 63
Expand search form
Medlemsinformation

Viktig information till alla som är boende i Brf Porten, Storvretsvägen 31–91.

Den aviserade OVK (Obligatorisk Ventilations Kontroll) är framflyttad till augusti 2021.
Start av detta kommer att aviseras på Infotavlan i er port.
Alla boende meddelas via utskick från Indoor i brevlådan om vilka dagar som gäller för respektive lägenhet.

Hälsningar

Styrelsen i Brf PORTEN

You might be interested in …