FELANMÄLAN: 070-440 92 63
Expand search form
Medlemsinformation

Viktigt att tänka på i sommartid

Trivselregler sommartid
Vi i styrelsen skulle vilja önska alla boende en glad sommar och passa på att, för allas trevnad, informera om aktuella trivselregler såhär i sommartid:

  • Grillning är förbjuden på balkonger och i fastighetens omedelbara närhet.
  • Rökning är förbjuden i entréer, trapphus, källare, tvättstugor och övriga gemensamma utrymmen. Undvik även att röka på balkonger samt i fastighetens omedelbara närhet. Ta hand om fimparna efter dig, kasta dem inte på marken.
  • När ni rastar er hund håll den kopplad, vistas inte på lekplatserna och ta upp bajset.
  • Lämna alltid tvättstugan städad och snygg efter avslutat pass.
  • Trapphus och entréer skall hållas helt fria från medlems personliga egendom, t.ex. barnvagnar, leksaker, mattor, blommor etc. Sådant skall förvaras i utrymmen som tillhör den egna lägenheten eller andra, därtill avsedda utrymmen.
  • För att minimera risken för inbrott ber vi er att alltid stänga entrédörrar och dörrar mot gemensamma utrymmen efter er. Kontrollera att dörrarna stängs och låses ordentligt, om ni upptäcker fel på dörrar, låssystem eller porttelefoner så rapportera detta till styrelsen eller fastighetsskötarna så snart som möjligt. Om du ser en öppen dörr utan någon i närheten så stäng.

Sophantering
Vi måste alla hjälpas åt att för att hålla rent, värna om miljön och hålla kostnaderna för sophantering nere. Hushållssopor och matavfall skall kastas i väl förslutna påsar i sopskåpen. Glas, kartong, metall, plast och tidningar skall slängas på återvinningsstationen i närheten av stora parkeringen vid busshållplatserna. Större avfall som t.ex. möbler, vitvaror och tv-apparater skall slängas på SRV:s återvinningscentral på Storvretsvägen 18. Småelektronik, glödlampor samt mindre icke brännbart avfall kan slängas i grovsoprummet. Mer information finns på vår hemsida: https://brfporten-skogas.se/for-boende/sophantering/

Styrelsen BRF Porten

You might be interested in …