FELANMÄLAN: 070-440 92 63
Expand search form
Medlemsinformation

Viktigt för er som lägenhetsinnehavare

Om ni skall förändra avloppet/golvbrunnen på ett relinat avloppsrör måste föreningen kontaktas i god tid före arbetet startas. Vid fel utförd förändring/anslutning kan läckage lätt uppstå och ni som lägenhetsinnehavare blir ansvarig. Kontakt skall alltid tas även om auktoriserad rörmokare anlitas.

Vid rensning av ert avlopp

putsaOm ni avser att rensa avloppet är det absolut förbjudet att använda kemiska preparat typ kaustiksoda och propprensare. Kontakta istället våra fastighetsskötare som vet hur dessa relinande avlopp mekaniskt skall rensas. Vattenlås under tvättställ eller diskbänk rensas lättast av lägenhetsinnehavaren själv genom att vattenlåset skruvas isär, spolas rent och återmonteras. Kom ihåg att täthetstesta genom att spola vatten en stund.

You might be interested in …